Two centuries of state involvement in the Dutch agro sector - 72

Michiel de Haas

In deze studie bespreekt de auteur de ontwikkeling van het Nederlandse beleid voor de agrosector, in een langetermijnperspectief. Sinds de jaren zeventig is de duurzaamheid van deze sector een belangrijke zorg, toen de negatieve aspecten van landbouwproductie voor mens en milieu bekend werden. De auteur gaat na in welke mate de Nederlandse wetgeving (1975 - nu) het de agrosector mogelijk maakt om deze toenemende uitdagingen aan te kunnen.

De serie Webpublicaties omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs. Een overzicht van alle webpublicaties is te vinden op deze website.