Noodzaak en kans voor groen industriebeleid in de Nederlandse economie - 75

In deze studie gaat het erom de kansen, opgaven en mogelijkheden te verkennen voor het vergroenen van de productieve kant van de Nederlandse economie. 

De auteur verkent de belangrijkste mondiale ecologische opgaven, de samenhang ervan met enkele cruciale sectoren van de Nederlandse economie en de argumenten om de noodzaak tot actie om te zetten in economische kansen. Ook werkt hij het betoog voor de vergroening van de economie analytisch en empirisch verder uit, waarbij ook enkele bedenkingen aan de orde komen. Hierna presenteert hij een mogelijk beleid voor economische vergroening, met een focus op een groen industriebeleid.

De serie Webpublicaties omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs. Een overzicht van alle webpublicaties is te vinden op deze website.