How will the Netherlands earn its income 20 years from now? - 74

Ricardo Hausmann en César A. Hidalgo

In How will the Netherlands earn its income 20 years from now? bespreken de auteurs de toekomst van de Nederlandse economie. Al eeuwenlang is deze in sterke mate afhankelijk van de export binnen Europa. De Nederlandse economie komt in gevaar nu er in Europa een economische crisis gaande is. Anderzijds herstellen landen met een economische achterstand sneller na de crisis en de verwachting is dan ook dat deze landen in de toekomst belangrijke handelspartners zullen zijn voor Nederlandse export. 

In de studie wordt ingegaan op het effect van deze en andere ontwikkelingen voor de Nederlandse economie. Hiervoor wordt allereerst een analyse gemaakt van de Nederlandse economie over de afgelopen vijftig jaar. Met behulp van wereldwijde export data meten de auteurs de Economic Complexity en Product Space van de Nederlandse economie. Ook verkennen zij de toekomst van verschillende Nederlandse exportgoederen.

De serie Webpublicaties omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs. Een overzicht van alle webpublicaties is te vinden op deze website.