Ervaringen met bedrijvenbeleid - 73

Paul Diederen

De term ‘industriebeleid’ is in de jaren tachtig in Nederland velen onbekend. Waar het in ons land algemeen geaccepteerd is dat de overheid een actief onderwijsbeleid en gezondheidsbeleid voert, bestaat er in brede kring een zeker wantrouwen tegenover industriebeleid. Toch voert de overheid sinds jaar en dag een industriebeleid. Ondanks alle wetten en regels die hiermee samengaan, blijkt dat dit beleid steeds meer aansluit op de algemene tendensen naar minder overheidssturing en meer marktwerking.

De auteur geeft in Ervaringen met bedrijvenbeleid een schets van het bedrijvenbeleid dat Nederland kent, in de periode na de oorlog tot nu. Hij presenteert de context en de twee scharnierpunten waar het bedrijvenbeleid de afgelopen decennia voor een belangrijk deel om heeft gedraaid: de omvang en de richting van de vernieuwingsinspanning en de aansluiting tussen de publieke en private inspanning. De auteur sluit af door stil te staan bij de factoren die de ontwikkeling van dit beleid in de afgelopen jaren hebben bepaald.

De serie Webpublicaties omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs. Een overzicht van alle webpublicaties is te vinden op deze website.