Clusters en niches - 76

Hendrik Snijders en Dany Jakobs

In Clusters en niches geven de auteurs aan de hand van exportcijfers een beeld van de specialisatie van Nederland. Zij analyseren het specialisatieprofiel van de Nederlandse economie met behulp van de Balassa-index gedurende meerdere decennia.

Zij kijken hierbij eerst naar de ontwikkeling van het Nederlandse aandeel in de wereldhandel van goederen, met een uitgebreide analyse van het aandeel van de deelsectoren, zowel in de export van goederen als die van diensten. Hierna presenteren zij het huidige specialisatieprofiel van vijf verschillende sectoren, waarbij ook per hoofdgroep de meest competitieve productgroepen aan bod komen.

De serie Webpublicaties omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs. Een overzicht van alle webpublicaties is te vinden op deze website.