Dertig jaar privatisering, verzelfstandiging en marktwerking - 65

Dit is een achtergrondstudie over het Nederlandse beleid en beleidsdenken van de afgelopen drie decennia op het terrein van privatisering, verzelfstandiging en marktwerking. Dit beleid en beleidsdenken vormde een antwoord op ingrijpende veranderingen in de economie, de samenleving en de overheid. 

De serie WRR-webpublicaties omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.