Happy Landings? Het biometrische paspoort als zwarte doos - 46

D.W.J. Broeders, M.K.C. Cuijpers & J.E.J. Prins (red.)

De vragen in het onderzoek hebben met name betrekking op relevante Nederlandse actoren en hun doelen, alsmede hun relaties met belanghebbenden zoals de burger. In het onderzoek wordt de parlementaire geschiedenis rond het biometrische paspoort uitvoerig beschreven. Ook worden relevante ontwikkelingen in de Nederlandse 'civil society' in kaart gebracht. De beginselen privacy, identiteit, transparantie, accountability, keuzevrijheid, effectiviteit en efficiëntie vormen hierbij een rode draad.

De serie WRR-webpublicaties omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.