Lecture 2008: Saving Globalization from its Cheerleaders

Op 8 december werd de jaarlijkse WRR-Lecture gehouden met als thema: Saving globalisation from its cheerleaders. Gastsprekers Nancy Birdsall en Ha-Joon Chang gingen in op vragen over: de winnaars en verliezers van globalisering; de toekomst van internationale (ontwikkelings)samenwerking; de (on)mogelijkheden van global governance en de rol van nationale staten. Herman Wijffels, reageerde en ging met de sprekers in discussie.