Verslag Eerste Raadsperiode 1972-1977

De leden van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid hebben op 31 december 1977 hun eerste zittingsperiode afgesloten. In deze publicatie doet de Raad verslag van de werkzaamheden in deze periode. Voor de Raad, zeker in de eerste Raadsperiode, geldt dat deze een experimenteel karakter heeft. De ervaringen kunnen van belang zijn voor de Raad in zijn nieuwe samenstelling en voor alle anderen die in het werk van de WRR geïnteresseerd zijn.

In de hoofdstukken 1 en 2 wordt in grote lijnen een beeld gegeven van de taak, plaats en activiteiten van de Raad. In het laatste hoofdstuk beschouwt de Raad, in het kort, enkele problemen van werkwijze die zich in de eerste Raadsperiode hebben voorgedaan.

De serie 'Voorstudies en achtergronden' omvat werkstukken die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen en naar zijn oordeel van zodanige kwaliteit en betekenis zijn, dat publicatie gewenst is. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.