Van dubbeltjes en kwartjes. Een literatuurstudie over de ongelijkheid in de Nederlandse inkomensverdeling

Voorstudie 3 - G.R. Mustert

De serie 'Voorstudies en achtergronden' omvat werkstukken die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen en naar zijn oordeel van zodanige kwaliteit en betekenis zijn, dat publicatie gewenst is. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.