Kansen op onderwijs. Een literatuurstudie over ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs

Voorstudie 1 - W.A.W. van Walstijn e.a.

De serie 'Voorstudies en achtergronden' omvat werkstukken die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen en naar zijn oordeel van zodanige kwaliteit en betekenis zijn, dat publicatie gewenst is. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.