Introductie Voorlopige Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, taak, plaats en werkwijze

Op 20 november 1972 is de Voorlopige Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid geïnstalleerd.

Daarmee beschikt de regering over een orgaan, dat zijn volle aandacht kan richten op twee tot nu toe vaak verwaarloosde dimensies van het overheidsbeleid: de toekomst van de Nederlandse samenleving op langere termijn en de wisselwerking tussen afzonderlijke ontwikkelingen in die samenleving. Juist de laatste tijd wordt steeds duidelijker dat wij ons moeten realiseren waartoe op iets langere termijn ons gezamenlijk gedrag kan leiden en hoezeer in onze steeds kleinerwordende wereld onze beslissingen op anderen van invloed zijn. Het is de taak van deze Raad om te wijzen op de mogelijke toekomstige gevolgen van de ontwikkelingen en beslissingen van vandaag en na te gaan hoe de ene ontwikkeling met de andere samenhangt. Dit kan ertoe bijdragen onaangename verrassingen te voorkomen en een beter, op die mogelijke toekomst afgestemd beleid te voeren.