Stagiair Visuele Communicatie/ Beeldredactie WRR

Hoe zet je beeld optimaal in om je boodschap over te brengen? Wordt het een video, een foto, een infographic? Hoe zorg je voor samenhang in het totaal aan visuele middelen dat je inzet? Wat moet je zelf weten van het maken van visuele middelen om er goed over te adviseren? Tijdens deze stage werk je mee aan een communicatieonderzoek dat zich richt op bovenstaande vragen. Daarnaast zet je met deze vragen een eigen traject in dat ten dienste staat van een van de aanstaande publicaties van de WRR.

Team building concept

Voor wie?

HBO- of WO-studenten journalistiek, communicatie, multimediadesign met als specialisatie datavisualisatie, visuele communicatie en/ of beeldredactie

Achtergrond

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) benadert visuele communicatie vanuit verschillende invalshoeken. Op onze afdeling communicatie & informatie wordt onderzocht wat er komt kijken bij het maken van verschillende beeldvormen (bv. infographic, foto, video, enzovoorts), om zo tot adviezen te komen voor onze onderzoeksprojecten en briefings voor de makers. We kijken hierbij goed naar de informatiebehoefte van de gebruiker en de verschillende boodschappen om passende middelen te kiezen.

Leerdoelen van deze stage

  • kennismaken met verschillende visuele communicatiemiddelen
  • beoordelen van kwaliteit en passendheid
  • afwegingen maken welk visueel middel de boodschap het beste ondersteunt
  • opstellen van briefings voor makers (ontwerpbureaus, regisseurs, fotografen)
  • omzetten van verhaallijnen of scripts naar beeld
  • adviseren over beeldvormen en beeldregie

Over de WRR

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is een onafhankelijk adviesorgaan voor het regeringsbeleid. De WRR heeft tot taak de regering te informeren en adviseren over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving. De adviezen van de WRR zijn sector- en departementoverstijgend en multidisciplinair. Ze gaan over de richting van het overheidsbeleid voor de langere termijn.

Meer informatie

Contactpersoon: M.C. van Leijenhorst, Hoofd communicatie WRR, leijenhorst@wrr.nl, 070-3564619