Prof. dr. mr. M.A.P. (Mark) Bovens
© WRR

Prof. dr. mr. M.A.P. (Mark) Bovens

Functie
Hoogleraar bestuurskunde

Mark Bovens (1957) is per 1 januari 2013 benoemd tot lid van de raad. Hij is als hoogleraar Bestuurskunde verbonden aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Centrale thema's in zijn onderzoek zijn o.a. publieke verantwoording, democratie, rechtsstaat en burgerschap in de informatiemaatschappij, politiek vertrouwen en succes en falen van beleid.

Bovens studeerde staats- en bestuursrecht, politicologie en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Leiden en aan de Columbia University Law School in New York.

Nevenfuncties/maatschappelijke functies (2020)

  • Voorzitter Raad van Advies van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • Fellow National Academy of Public Administration (NAPA), V.S.
  • Diverse redactielidmaatschappen
  • Lid Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW)
  • Lid Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW)
  • Lid Regieraad Responsieve Overheid
  • Bestuurslid Stichting Platform Digitale Structuur SSH

Projecten WRR

Bovens draagt bij aan de volgende projecten van de WRR:

Publicaties

Als raadslid heeft Bovens de volgende publicaties op zijn naam staan: