Prof. dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin
© UvA / Jeroen Oerlemans

Prof. dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin

Functie
Adviserend lid WRR, universiteitshoogleraar Tilburg University en hoogleraar 'rechten van de mens' Universiteit van Amsterdam

Ernst Hirsch Ballin (1950) was van 1 juli 2014 tot 1 april 2019 lid van de raad en is thans adviserend lid. In die functie draagt hij bij aan projecten van de Raad, in het bijzonder inzake Europa, fundamentele rechten en veiligheid. Hij is universiteitshoogleraar Tilburg University, tevens vicedecaan onderzoek van de juridische faculteit. Bovendien is hij sinds 2005 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Hirsch Ballin studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1979 cum laude op het proefschrift Publiekrecht en beleid: Fundamentele kwesties rondom het functioneren van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij was sinds 1 juli 1981 hoogleraar aan de juridische faculteit in Tilburg, met onderbrekingen in de jaren waarin hij politieke ambten vervulde. Van 2011 tot 2020 was hij tevens als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam verbonden

Politieke/bestuurlijke loopbaan

Hirsch Ballin was minister van Justitie, van 2007 - 2010 (kabinet Balkenende IV), in 2006-2007 (kabinet Balkenende III) en van 1989 - 1994 (kabinet Lubbers III). Van 1989-1994 was hij tevens minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken en van februari tot oktober 2010 (kabinet Balkenende IV) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Van 1994 tot 1995 was Hirsch Ballin lid van de Tweede Kamer en van 1995 tot 2000 van de Eerste Kamer. Van 1999 tot 2000 was Hirsch Ballin lid van de Conventie belast met het opstellen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Daarna werd hij benoemd tot lid van de Raad van State (2000-2006), waar hij in 2003 voorzitter werd van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Andere maatschappelijke functies

  • Lid Human Rights Watch Committee Netherlands
  • Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
  • Vice-voorzitter commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) / lid van de AIV
  • Vice-voorzitter Vereniging Achmea. Uit dien hoofde bestuurslid Stichting Administratiekantoor Achmea en Stichting Administratiekantoor Achmea Tussenholding
  • Voorzitter Octavia van Breemen Stichting
  • Voorzitter raad van toezicht T.M.C. Asser Instituut voor internationaal en Europees recht, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam
  • Voorzitter Stichting Achmea Foundation
  • Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Anne Frank Stichting
  • Voorzitter van de Wetenschappelijke raad van de Stichting Instituut GAK

Projecten WRR

Hirsch Ballin draagt bij aan de volgende projecten van de WRR:

Als raadslid bij de WRR heeft Hirsch Ballin een bijdrage geleverd aan de volgende publicaties:

Voorafgaand aan zijn benoeming tot lid van de Raad werkte hij mee aan: