Prof. dr. A.W.A. (Arnoud) Boot

Prof. dr. A.W.A. (Arnoud) Boot

Functie
Hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten

Arnoud Boot (1960) is per 1 januari 2013 als raadslid benoemd bij de WRR. Sinds 1993 is hij hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan Universiteit van Amsterdam.

Hij behaalde zijn master in Algemene economie en bedrijfseconomie in 1983. Daarna werkte hij onder meer bij het Tinbergen Instituut als directeur (1994-1998) en bij McKinsey & Co (2000-2001).

Boot is lid van het Advisory Scientific Committee of the European Systemic Risk Board (ESRB) en heeft de afgelopen jaren geadviseerd over corporate governance- en eigendomsvraagstukken, wet- en regelgeving voor de financiële sector, pensioenvraagstukken, de publiek/private afbakening, mededingingsvraagstukken, de financiële structuur van ondernemingen en over strategische vraagstukken betreffende de positionering van financiële instellingen. Voor deze vraagstukken heeft hij ook het Amsterdam Center for Corporate Finance opgericht, een denktank met als doel de bevordering van de interactie tussen theorie en praktijk.

Nevenfuncties/maatschappelijke functies (2019)

 • Hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten, Universiteit van Amsterdam
 • Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
 • Voorzitter van de Bankraad De Nederlandsche Bank
 • Voorzitter European Finance Association (EFA)
 • Voorzitter Sustainable Finance Lab (SFL)
 • Niet uitvoerend directeur Reinsurance Group of America (RGA Inc.)
 • Lid Council European Banking Center (ECB), Tilburg University
 • Voorzitter Research Advisory Council SAFE, Goethe Universität, Frankfurt am Main
 • Lid Research Advisory Council CFS, Goethe Universität, Frankfurt am Main
 • Lid Board EMFC (Controller program), UvA
 • Lid Board SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam
 • Adviseur Optiver Holding, Amsterdam
 • Oprichter en Directeur Amsterdam Center for Corporate Finance (ACCF)

Voor een uitgebreider overzicht, ook van eerdere nevenfuncties zie www.arnoudboot.nl

Projecten WRR

Boot draagt bij aan de volgende projecten van de WRR:

Publicaties

Als raadslid van de WRR heeft Boot de volgende publicaties op zijn naam staan: