WRR-lustrum 2022: Vijftig jaar wetenschappelijke beleidsadvisering

Dit jaar viert de WRR zijn vijftigjarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan staat de raad uitvoerig stil bij een halve eeuw wetenschappelijke beleidsadvisering en besteedt daarbij aandacht aan de volgende vier deelthema’s.

  1. Tijd; de focus op korte versus lange termijn.
  2. Kennis; meerdere vormen van kennis.
  3. Vertrouwen; vertrouwen in wetenschap en beleid.
  4. Professie; de impact van beleidsadviezen.

De WRR organiseert diverse activiteiten die de deelthema’s tot leven brengen. Bijvoorbeeld een alumnibijeenkomst, internationale seminars en een universiteitstour. Daarnaast verzorgen leden van verschillende onderdelen van de WRR onder andere een lustrumessay, een online lustrumtijdschrift en een podcastreeks. Op 24 maart vindt een lustrumbijeenkomst plaats om het jubileum te markeren. Hieraan zullen aansprekende bestuurders, adviseurs en wetenschappers deelnemen.

Over de voortgang van de activiteiten en verdere ontwikkelingen zult u via deze pagina geregeld op de hoogte worden gehouden.