WRR bestaat 50 jaar

Het jaar 2022 is een feestelijk jaar voor ons: de WRR bestaat 50 jaar! Ter gelegenheid daarvan staan we uitvoerig stil bij een halve eeuw wetenschappelijke beleidsadvisering. Gegeven de grote maatschappelijke vraagstukken waar Nederland de komende jaren voor staat, is op wetenschap gebaseerde beleidsadvisering wezenlijk voor goed regeringsbeleid.

De afgelopen vijftig jaar is er veel veranderd. Ten tijde van de oprichting waren de ideeën en veronderstellingen over wetenschappelijke beleidsadvisering behoorlijk anders dan nu. Gedurende het lustrum kijken we naar vier deelthema’s:

  1. Tijd; de focus op korte versus lange termijn;
  2. Kennis; meerdere vormen van kennis;
  3. Vertrouwen; vertrouwen in wetenschap en beleid;
  4. Professie; de impact van beleidsadviezen.

De WRR organiseert diverse activiteiten die de deelthema’s tot leven brengen. Donderdag 24 maart a.s. starten we het lustrumjaar met de lustrumbijeenkomst en ontvangen we de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Jeroen Dijsselbloem, en professor José van Dijck, hoogleraar Media en digitale samenleving aan de Universiteit Utrecht als hoofdsprekers. Vanuit hun expertise en ervaring reflecteren zij op de voorwaarden voor goede wetenschappelijke beleidsadvisering. Daarbij is bijzondere aandacht voor samenlevingsvraagstukken die permanent veranderen. Waaraan dient wetenschappelijke beleidsadvisering te voldoen om invloed te hebben en betekenisvol te zijn?

Via onze website houden wij u graag op de hoogte van alle activiteiten die plaatsvinden.