J. (Jesse) Dusseljee
Beeld: ©WRR

J. (Jesse) Dusseljee

Functie
Stagiair

Jesse heeft geschiedenis en filosofie gestudeerd en volgt op dit moment de interdisciplinaire master Philosophy, Politics and Economics aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat van 1 september 2023 tot en met 31 januari 2024 stage lopen bij de projectgroepen Onderneming en maatschappij en De deskundige overheid.