dr. R.C.P.M. (Robert) Went

dr. R.C.P.M. (Robert) Went

Functie
Wetenschappelijk medewerker

Robert Went studeerde Algemene Economie en is gepromoveerd op een proefschrift over globalisering. Hij werkte eerder als projectleider bij de Algemene Rekenkamer.

Bij de WRR was hij lid van de projectgroep 'Innovatie vernieuwd', coördinator van de projectgroep 'Ontwikkelingssamenwerking', coördinator van het project dat resulteerde in het rapport Naar een lerende economie en lid van de projectgroep die de verkenning Hoe ongelijk is Nederland? verzorgde. Momenteel werkt hij mee aan de WRR-projecten 'De toekomst van werk' en 'Geldschepping'.

Robert twittert als @went1955 over globalisering en economie. Voor OneWorld maakte hij vier jaar lang elke week een blog met een selectie uit zijn tweets, en vanaf april 2018 maakt hij wekelijks een nieuwsbrief met zijn beste tweets waarop je hier een abonnement kunt nemen.

Sinds 2015 analyseert hij samen met journaliste Hella Hueck (RTL nieuws) 'De economie van overmorgen'.

Projecten WRR

Went draagt bij aan de volgende projecten bij de WRR:

Nevenfuncties (2019)

 • Lid van de Expertgroep Adequaat Meten van de Economie van het Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Lid Bestuur Rethinking Economics NL
 • Lid Raad van Advies van ALLAI (Alliance for Artificial Intelligence)
 • Lid Valorisatiepanel NWO-onderzoeksvoorstel over automatisering in logistieke distributiecentra en warehouses (TU Eindhoven)
 • Lid Stakeholder Advisory Board NWO Gravitation project "Fairness in the DataSociety” (van 5 universiteiten)
 • Adviseur van NWA-project “Towards resilient labour relations in the Netherlands”

Publicaties WRR

Went heeft als staflid van de WRR bijgedragen aan de volgende WRR-publicaties:

Publicaties

 • https://www.robertwent.nl/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Went-Globalisering-SD-2018.pdf
 • 'Hoe groei en ongelijkheid elkaar beïnvloeden', in WRR-verkenning 28: Hoe ongelijk is Nederland? (juni 2014). 
 • 'Voorbij het neoliberalisme naar het nieuwe (ab)normaal', in E. Kalse en K. Vendrik (red.) Het crisisdiner, Amsterdam: Prometheus (februari 2014).
 • 'Globalisering geneest niet alle kwalen' in IS juli (2011)
 • Less Pretension, more ambition: development policy in times of globalization(2010)
 • 'Mondialisering en vakbondsantwoorden op internationaal vlak' in Jubileumboek Algemene Centrale (AC) binnen de Belgische vakbond ABVV (2009)
 • 'Slecht beleid brengt goede ontwikkeling', S & D, februari 2008
 • Geen gezicht: de PvdA en globalisering, S & D, mei 2007
 • Subsidie op groene stroom kan doelmatiger, ESB, mei 2007
 • Globalisering is onbekend en omstreden, ESB, juli 2007
 • Bespreking Bad Samaritans (Ha-Joon Chang), ESB, november 2007
 • Een alternatieve agenda voor de WTO, Kritiek, 2008
 • Wereldeconomie kan niet zonder eigen Veiligheidsraad, CDV, zomer 2009