dr. R. (Renze) Salet
© Duncan de Fey

dr. R. (Renze) Salet

Functie
Wetenschappelijk medewerker

Renze is wetenschappelijk medewerker bij de WRR. Daarnaast werkt zij als Universitair Docent Criminologie aan de Rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit. Daar doet zij empirisch onderzoek naar het functioneren van strafrechtspleging, politie en veiligheidszorg. Zo heb ik onder andere onderzoek gedaan naar grootschalige opsporing, het functioneren van ZSM en samenwerking tussen politie en gemeenten bij de toepassing van bestuurlijke bevoegdheden.

Renze studeerde Rechten en Bedrijfswetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na haar studie werkte zij als gerechtssecretaris bij de sectie strafrecht van het Gerechtshof in Arnhem. In 2011maakte ze de overstap naar de Radboud Universiteit om daar te  gaan werken aan haar proefschrift over het ontstaan van framing in grootschalige rechercheonderzoeken bij de politie en hoe rechercheurs omgaan met zogenoemde tegenspraak om tunnelvisie te voorkomen.

Na haar promotie in 2015 is zij als Universitair Docent Criminologie aan de slag gegaan. Naast het  onderzoek geeft ze daar onderwijs in de vakken criminologie, criminaliteit en veiligheidsbeleid en empirie van de strafrechtspleging.

Bij de WRR werkt zij aan het onderzoek 'verkenning politiefunctie'.