mr. dr. R. (Reijer) Passchier

mr. dr. R. (Reijer) Passchier

Functie
Wetenschappelijk medewerker

Reijer is sinds februari 2018 senior wetenschappelijk medewerker bij de WRR en als gastdocent en onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leiden.

Tussen 2005 en 2007 was Reijer Adelborst bij de Koninklijke Marine en het Korps Mariniers. Daarna studeerde hij rechten in Leiden. Naast zijn rechtenstudie volgde hij vakken filosofie, geschiedenis en oud-Grieks. Hij is in 2012 afgestudeerd in het Europees Recht.

Tussen 2012 en 2017 was Reijer als docent en promovendus staats- en bestuursrecht verbonden aan de Universiteit Leiden. In het voorjaar van 2014 was hij Visiting Researcher bij het Department of Government van de University of Texas at Austin. Op 9 november 2017 verdedigde hij met succes zijn proefschrift Informal constitutional change: constitutional change without formal constitutional amendment. Vanaf 1 januari 2017 tot 1 februari 2018 was hij als Universitair Docent vergelijkend constitutioneel recht verbonden aan Tilburg University. In Tilburg was hij tevens actief in het project Nederlandrechtsstaat.nl.

Nevenfunctie (2019)

 • Universitair Docent staat- en bestuursrecht Universiteit Leiden (vanaf 1 september 2019)

Publicaties

Wetenschappelijk

 1. Passchier, R (23 October 2018), ‘Politiek zelf heeft de ‘ecologische rechtsstaat’ voortgebracht’, Trouw (article in newspaper)
 2. Ferrari, G. Franco, Passchier, R. and Voermans, W.J.M. (ed.) (2018, Forthcoming), ‘The Dutch Constitution beyond 200: tradition and innovation in a multilevel legal order’, The Hague: Eleven Publishers.
 3. Passchier, R. and Voermans, W. (2018, forthcoming), ‘The Dutch Constitution in comparative perspective’, in: Ferrari, G. Franco, Passchier, R. and Voermans, W.J.M. (ed.) ‘The Dutch Constitution beyond 200: tradition and innovation in a multilevel legal order’, The Hague: Eleven Publishers. (Chapter in book: peer reviewed)
 4. Passchier, R. (2018, forthcoming), ‘Formal and informal constitutional change in the Netherlands’ in: Ferrari, G. Franco, Passchier, R. and Voermans, W.J.M. (ed.) ‘The Dutch Constitution beyond 200: tradition and innovation in a multilevel legal order’, The Hague: Eleven Publishers. (Chapter in book: peer reviewed)
 5. Ferrari, G. Franco, Passchier, R. and Voermans, W.J.M (ed.) (Forthcoming, 2018), The Dutch Constitution beyond 200: tradition and innovation in a multilevel legal order, The Hague: Eleven Publishers. (edited volume: peer-reviewed)
 6. Passchier, R. (2017, forthcoming), ‘Quasi-Constitutional Change Without Intent: A Response to Richard Albert’, Buffalo Law Review 65(5). (article in Law Review)
 7. Passchier, R. (2017), ‘Informal constitutional change: constitutional change outside formal constitutional amendment procedures in comparative perspective’. (PhD thesis Leiden University).
 8. Passchier, R. (2017). ‘De ontwikkeling van het Japanse pacifisme en defensiebeleid als informele constitutionele verandering’ (‘The Japanese pacifism and national defense issue as informal constitutional change’). Tijdschrift voor constitutioneel recht, 2017(3). (article in journal)
 9. Passchier R. (2017), ‘Als Commander in Chief kan President Trump straks bijna alles’(‘As Commander in Chief President Trump can do almost anything’, Nederlandsch Juristenblad 98(1): 7-13. (article in journal)
 10. Passchier R. & Stremler M. (2016), ‘Unconstitutional Constitutional Amendments in European Union Law: Considering the Existence of Substantive Constraints on Treaty Revision’, Cambridge Journal of International and Comparative Law 5(2): 337-362. (article in journal: peer-reviewed)
 11. Voermans W.J.M., Napel H.-M.Th.D. ten & Passchier R. (2015), ‘Combining Efficiency and Transparency in Legislative Processes’, The Theory and Practice of Legislation 3(3): 279-294. (article in journal: peer-reviewed)
 12. Passchier R. (Forthcoming 2016), ‘The Constitution of the Netherlands at 200 – Adaptive Capacity and Constitutional Rigidity’, in: “The Constitution of the Netherlands at 200 – lessons learned for constitutional transitions today”,the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm. (Book Chapter)
 13. Passchier R. (2013), ‘Transparantie in het wetgevingsproces - Internet en de mogelijkheid van een moderne volksvergadering’, B en M: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij 40(4): 442-445. (article in journal)
 14. Steunenberg B., Voermans W.J.M., Napel H.M.Th.D. ten, Diamant M, Groothuis M.M., Passchier R. & Pack S. (2012), ‘Wetgevingprocessen in transitie’. In: Interdepartementale Commissie voor Constitutionele aangelegenheden en Wetgevingsbeleid, Niet overhaast , maar wel vlug.. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie. (report)
 15. Napel H.M.Th.D. ten, Voermans W.J.M., Diamant M, Groothuis M.M., Steunenberg B., Passchier R. & Pack S. (2012), ‘Legislative Processes in Transition. (book)
 16. Passchier R. (2010), 'Can Baudet and Visser Enlighten us on Conservatism?' [Bespreking van: Baudet, T.H.P. & M. Visser (2010) Conservatieve Vooruitgang. Amsterdam: Bert Bakker], Amsterdam Law Forum 2(3): 99-101.(article in journal: book review)

Commentaar (selectie)

 1. Passchier, R. (7 september 2018) De Nederlandse digitaliseringsstrategie: enkele observaties vanuit de WRR (bijdrage Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat)
 2. Passchier R. (2017), Rechtsstatelijke reacties op het regeerakkoord #6: Afschaffing dividendbelasting en marktglobalisering. NederlandRechtsstaat [blog entry].
 3. Passchier R. & Voermans W.J.M. (1 June 2016), ‘Going Against the Consociational Grain: The Debate on the Dutch Advisory Referendum Act and the Ukraine-EU Association Agreement Referendum’, ICONnect: ICON [blog entry].
 4. Passchier R. (17 november 2015), ‘Article Review: Reijer Passchier on Vicki Jackson’s “The (myth of un)amendability of the US Constitution and the democratic component of constitutionalism”’, I·CONnect: International Journal of Constitutional Law and ConstitutionMaking.org [blog entry].
 5. Passchier R. (7 July 2014), ‘Not a suicide pact: the transformation of Japan’s war-renouncing article 9’, Leiden Law Blog [blog entry].
 6. Passchier R. (5 July 2014), ‘Japanse grondwet is geen zelfmoordpact’, De Volkskrant, Opinie & Debat: 31.(article in newspaper)
 7. Passchier R. (10 June 2014), ‘The problem Madison did not confront’, Leiden Law Blog [blog entry].
 8. Passchier R., Napel H.M.Th.D. ten & Voermans W.J.M. (2012), ‘Efficiënt wetgeven is meer dan snel wetten maken’, Staatscourant(46): 1 & 7. (article in journal)