P. (Phylicia) Codrington MSc en BBA

P. (Phylicia) Codrington MSc en BBA

Functie
wetenschappelijk medewerker

Phylicia heeft een bachelor in Business Administration en een master in de Sociale en culturele antropologie. Na haar master deed ze bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoek naar maatschappelijke betrokkenheid bij de energietransitie.

Bij de WRR draagt Phylicia bij aan project Onzekerheid en Onbehagen. Ook ondersteunt ze de International liaison in het onderhouden van de internationale contacten van de WRR.