dr. P.J.M. (Peter) de Goede

dr. P.J.M. (Peter) de Goede

Functie
Wetenschappelijk medewerker

Peter de Goede studeerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (landenvergelijkende) politicologie. Daarna was hij aan dezelfde universiteit werkzaam als docent en onderzoeker bij de opleiding bestuurskunde (1986-2003). Aan de Universiteit Leiden promoveerde hij op een historisch-vergelijkend proefschrift over tachtig jaar omroepbeleid in Nederland (1999). 

Hij was hoofdredacteur en redactiesecretaris van 'Bestuurswetenschappen' (1999-2009) en werkte als senior adviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen (2003-2008).

Bij de WRR participeerde hij o.a. in de projectgroep 'Religie en publiek domein'. Hij was coördinator van het project 'Evenwichtskunst. Over de verdeling van verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid' en lid van de projectgroep 'Toezien op publieke belangen'. 

Peter de Goede was lid van de Rekenkamer in Nijmegen (2008-2014) en nauw betrokken bij het NWO-programma 'Omstreden democratie' (2006-2013).  

Projecten

Peter de Goede draagt bij aan de volgende projecten van de WRR:

Publicaties WRR

Als staflid van de WRR heeft Peter de Goede bijgedragen aan de volgende WRR-publicaties:

Boekpublicaties

  • (met Remieg Aerts) Omstreden democratie. Over de problemen van een succesverhaal, Amsterdam, 2013.
  • (met Arno Korsten) Bouwen aan vertrouwen in het openbaar bestuur. Diagnoses en remedies, ’s-Gravenhage, 2006.
  • (met Nico Nelissen en Mark van Twist) Oog voor openbaar bestuur. Een beknopte geschiedenis van de bestuurskunde, ’s-Gravenhage, 2004.
  • (met Marie-Louise Bemelmans e.a.) Renewing Government. Innovative and Inspiring Visions, Bussum, 1999.
  • Omroepbeleid met en tegen de tijd. Interacties en instituties in het Nederlandse omroepbestel, 1919-1999, Amsterdam, 1999.
  • (met Nico Nelissen en Arnold Godfroij) Vernieuwing van bestuur. Inspirerende visies, Bussum, 1996.
  • (met Ed Hollander en Coen van der Linden) Lokale media en lokaal bestuur. Achtergronden, moeilijkheden en mogelijkheden, Houten, 1996.