prof. dr. M. (Monique) Kremer

prof. dr. M. (Monique) Kremer

Functie
Wetenschappelijk medewerker

Monique Kremer is senior wetenschappelijk medewerker en projectcoördinator bij de WRR en is als bijzonder hoogleraar Actief burgerschap verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Monique studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en Social Policy aan de University of Sussex, Verenigd Koninkrijk. Zij is als onderzoeker verbonden geweest aan het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Zij promoveerde op het proefschrift How Welfare States Care: Culture, Gender and Parenting in Europe (Amsterdam University Press 2007). Bij de WRR werkte Monique mee aan de rapporten De verzorgingsstaat herwogen, Identificatie met Nederland (2007), Minder pretentie, meer ambitie. Ontwikkelingshulp die verschil maakt (2010), In betere banen. De toekomst van de arbeidsmigratie in de EU (2012), Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigratie in betere banen (2014), Hoe ongelijk is Nederland? (2014) en De robot de baas (2015). 

In 2013 verscheen bij Boom/Lemma Vreemden in de verzorgingsstaat. Hoe arbeidsmigratie en sociale zekerheid te combineren. Zij is tevens redacteur van het tijdschrift Beleid en Maatschappij.

Monique is nu projectcoördinator van het project Toekomst van werk en lid van het projectteam Middenklassen onder druk.

Projecten

Als staflid van de WRR is Monique Kremer betrokken bij de volgende WRR-projecten:

Selectie publicaties

Over economische ongelijkheid

 • Kremer, M. (2015) 'Verdwijnt de middenklasse?', Beleid en Maatschappij 42, 2: 144-145
 • Kremer, M. (2015) 'De continuïteit van onzekerheid: middenklassen in de VS', Beleid en Maatschappij 42, 2: 188-190
 • Engbersen, R. en M. Kremer (2015) 'Grensweerstanden in Limburg', Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 2: 44-47.
 • Kremer, M., M. Bovens, E. Schrijvers en R. Went (red.) (2014) Hoe ongelijk is Nederland? Een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische ongelijkheid, Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Kremer, M. (2014) Economische ongelijkheid in 8 figuren, factsheet bij Hoe ongelijk is Nederland?, Den Haag: WRR.

In de media (selectie)

 • Jong, R. de (2014) 'Klassiekers over ongelijkheid en de ontwikkeling van de verzorgingsstaat. De beste vijf volgens Monique Kremer', De Groene Amsterdammer, 30 juni
 • Bovens, M., M. Kremer en R. Went (2014) 'Inkomensongelijkheid kan nadelig zijn voor economische groei; discussie moet niet alleen gaan over cijfers, maar ook over effect voor samenleving op langere termijn', Financieel Dagblad, 6 juni.
 • Kremer, M. en R. Went (2014) 'Ongelijkheid leidt tot depressie, burn outs', de Volkskrant, 5 juni.

Over arbeidsmigratie, integratie en de verzorgingsstaat

 • Kremer, M. (2014) 'Van zorg naar zegen? Over arbeidsmigratie in de Europese Unie', Liberaal Reveil, 55, 1: 65-66
 • Kremer, M., E. Schrijvers (2014) Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigratie in betere banen, WRR-Policy Brief nr. 1.
 • Kremer, M. (2013) 'Flexwerkland Nederland trekt laag opgeleide arbeidsmigranten aan', Me Judice, 31 oktober
 • Kremer, M. (2013) Vreemden in de verzorgingsstaat. Hoe arbeidsmigratie en sociale zekerheid te combineren, Den Haag: Boom/Lemma
 • Kremer, M. (2013) 'Goede arbeidsmigratie vereist meer verzorgingsstaat', Socialisme & Democratie 70, 5: 11-15
 • Kremer, M. (2013) 'Hoe migratie en de verzorgingsstaat te verzoenen', Tijdschrift voor sociale vraagstukken 106,3: 9-11
 • Engelen, E., D. Rodrigo Fernandez, M. Kremer (2013) 'Wordt het europeanisering, detachering, mobilisering of doe-het-zelven?', Beleid en Maatschappij 40, 3: 276- 295
 • Kremer, Monique en Erik Schrijvers (2013) 'Arbeidsmigratie in betere banen: taken voor assertieve overheid', Beleid en Maatschappij 40, 1: 71-76
 • Kremer, M. (2013) 'The Netherlands from national identity to plural identifications', pp 251 - 278 in D. Papademetriou (red.) Rethinking National Identity in the Age of Migration, Washington, D.C.: Migration Policy Institute.
 • Holtslag, J.W., M. Kremer, E. Schrijvers (red.) (2012) In betere banen: de toekomst van arbeidsmigratie in de Europese Unie, Den Haag: WRR
 • Holtslag, J.W., M. Kremer, E. Schrijvers (red.) (2012) Making Migration Work. The future of labour migration in the European Union, Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Kremer, M., E. Schrijvers, J.W. Holtslag (2012) 'In goede banen? Naar beter arbeidsmigratiebeleid' In betere banen: de toekomst van arbeidsmigratie in de Europese Unie, Den Haag: WRR
 • Kremer, M. (2008) Meeting and Mobility. Ethnic diversity in the Dutch Welfare State in Italian Journal of Social Policy (La Rivista delle Politiche Sociale)

In de media (selectie)

 • Kremer, M. en E. Schrijvers (2014) 'Bulgaarse bèta's zijn ook hier hard nodig', NRC next, 11 februari.
 • Kremer, M. en E. Schrijvers (2014) 'Bulgaarse bèta's zijn ook hier hard nodig', NRC Handelsblad, 10 februari.
 • Kremer, M. (2013) 'Immigrant moet een uitkering 'verdienen' NRC Handelsblad 7 september
 • Kremer, M., E. Schrijvers, J.W. Holtslag (jan. 2013) 'Arbeidsmigratie vraagt assertieve overheid' Sociale Vraagstukken.nl 

Over ontwikkelingssamenwerking (en de opkomst van de middenklasse)

In de media (selectie)

 • Lieshout, P. van, R. Went, M. Kremer (2010) 'Hulp bij ontwikkeling: minder pretentie, meer ambitie', TPEditigaal 4, 3: 31-52
 • Lieshout, P. van, M. Kremer, R. Went (2010) 'Aid for development can be better', The Broker April 14
 • Lieshout, P. van, M. Kremer, R. Went (2010) 'Hulp is geen zaak voor diplomaten; WRR is kritisch over armoedebestrijding', NRC Handelsblad 18 januari: p.6

Over de verzorgingsstaat (en zorg) in vergelijkend perspectief

 • Kersbergen, K. van en M. Kremer (2008) 'Conservatism and the welfare state: intervening to preserve' In: Oorschot, W. van, M. Opielka en B. Pfau-Effinger, Culture and the Welfare State. Values and social policy in a comparitive perspective, Cheltenham: Edward Elgar
 • Kremer, M. (2007) How Welfare States Care: Culture, Gender and parenting in Europe, Amsterdam: Amsterdam University Press
 • Duyvendak, J.W. and T. Knijn, M. Kremer (eds.) (2006) Policy, People, and the New Professional. De-professionalisation and Re-professionalisation in Care and Welfare, Amsterdam: Amsterdam University Press
 • Kremer, M. en E. Tonkens (2006) 'Authority, Trust, Knowledge and the Public Good in Disarray', in: Policy, People, and the New Professional. De-professionalisation and Re-professionalisation in Care and Welfare, Amsterdam: Amsterdam University Press
 • Kremer, M. (2006) 'The Politics of Ideals of Care: Danish and FLemisch Child Care Policy Compared', Social Politics summer pp: 261 - 285
 • Kremer, M (2006) ’Consumers in Charge of Care: the Dutch Personal Budget and its Impact on the Market, professionals and the Family’ in European Societies, vol 8. pp. 385-401 (ESA prize young sociologists)
 • Hurenkamp, M. en M. Kremer (2005) Vrijheid verplicht: over tevredenheid en de grenzen van keuzevrijheid,  Amsterdam: Van Gennep.
 • Kremer, M. (2005) Sociale zekerheid. De spanning tussen vrijheid, gelijkheid en solidariteit.
 • Kremer, M. (2002) 'The illusion of Free Choice: Ideals of Care and Child Care Policy in the Flemish and Dutch Welfare States' in: Michel, S. en R. Mahon (eds.) Child Care Policy at the Crossroads, New York: Routledge.
 • Kremer, M. (2001) 'A Dutch Miracle for Women?', Social Politics summer: 182-185.
 • Kremer, M. (2000) Geven en claimen. Burgerschap en informele zorg in Europees perspectief, Utrecht: NIZW

In de media (selectie)

 • Kremer, M. (2012) 'Europa: een bedreiging voor de verzorgingsstaat? Het Filosofisch Kwintet 8 juli.
 • Kremer, M. (2007) 'Van opvang moet kind beter worden' Trouw 28 augustus.