prof. dr. H.O. (Huub) Dijstelbloem
© Jeroen Oerlemans

prof. dr. H.O. (Huub) Dijstelbloem

Functie
Wetenschappelijk medewerker

Huub Dijstelbloem is als senior onderzoeker verbonden aan de WRR en is tevens hoogleraar Filosofie van wetenschap en politiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is een geëngageerd adviseur over publieke zaken en enthousiast bruggenbouwer tussen wetenschap, politiek en beleid. Huub is een van de initiatiefnemers van Science in Transition en is medeoprichter van het Center for Public Imagination.  

Bij de WRR is Huub coördinator van de projecten 'Europese publieke taken' en 'Veiligheids- en defensiebeleid'. Eerder was hij coördinator van de projectgroepen 'Toekomst openbaar bestuur', 'Markt, staat en samenleving' en 'Voedsel'. Voorheen was hij bij het Rathenau Instituut coördinator op het gebied van biomedische thema’s en informatietechnologie.

Huub studeerde in Amsterdam en Parijs en was als visiting fellow verbonden aan University of California, San Diego (2014) en het Center for Policy Analysis, University of Maputo, Mozambique (2010). Enkele tientallen publicaties staan op zijn naam o.a. Het huis van Argus. De waakzame blik in de democratie (2016), Onzekerheid troef. Het betwiste gezag  de wetenschap (Van Gennep, 2011),  De Migratiemachine (Van Gennep, 2009) en Politiek vernieuwen (Van Gennep, 2008). De nadruk in zijn academische onderzoek ligt op kwesties rond migratie, grensbewaking en veiligheid (e.g. Migration and the New technological Borders of Europe, Palgrave, 2011).

Projecten WRR

Huub Dijstelbloem draagt bij aan de volgende projecten van de WRR:

Publicaties WRR

Als staflid van de WRR heeft Huub Dijstelbloem bijgedragen aan de volgende publicaties:

Publicaties

2020

 • Dijstelbloem, HO 2020, Borders and the Contagious Nature of Mediation. in K Smets, K Leurs, M Georgiou, S Witteborn & R Gajjala (eds), The SAGE Handbook of Media and Migration. Sag Publications Inc.
 • Hirsch Ballin, E, Ćerimović, E, Dijstelbloem, H & Segers, M 2020, European Variations as a Key to Cooperation. Research for Policy, Springer, Cham. https://doi.org/10.1007%2F978-3-030-32893-1
 • Dijstelbloem, H, Horn, C & Jarvis, C 2020, Moving forward: Between Utopian and Dystopian Visions of Migration Politics. in P Cuttitta & T Last (eds), Border Deaths : Causes, Dynamics and Consequences of Migration-related Mortality. Amsterdam University Press, Amsterdam, pp. 149-162, Border deaths and migration policies: state and non-state approaches, Amsterdam, Netherlands, 14/06/18. https://doi.org/10.2307/j.ctvt1sgz6.13
 • Hirsch Ballin, EMH, Dijstelbloem, HO & de Goede, P 2020, Security in an Interconnected World. Research and Policy, Springer Open. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37606-2
 • Dijstelbloem, H & Pelizza, A 2020, The State is the Secret: For a Relational Approach to the Study of Border and Mobility Control in Europe. in M de Goede, E Bosma & P Pallister-Wilkins (eds), Secrecy and Methods in Security Research: A Guide to Qualitative Fieldwork. Routledge, London, pp. 48-62. https://doi.org/10.4324/9780429398186

2019

 • van der Kist, J, Dijstelbloem, H & de Goede, M 2019, 'In the Shadow of Asylum Decision-Making: The Knowledge Politics of Country-of-Origin Information', International Political Sociology, vol. 13, no. 1, pp. 68-85. https://doi.org/10.1093/ips/oly029
 • Dijstelbloem, HO & Van der Veer, L 2019, 'The Multiple Movements of the Humanitarian Border: the Portable Provision of Care and Control at the Aegean Islands', Journal of Borderlands Studies. https://doi.org/10.1080/08865655.2019.1567371
 • Dijstelbloem, HO & Walters, W 2019, 'Atmospheric Border Politics: The Morphology of Migration and Solidarity Practices in Europe', Geopolitics.
 • Hirsch Ballin, E, Cerimovic, E, Dijstelbloem, H & Segers, M 2019, Variation in the European Union. The Netherlands Scientific Council for Government Policy (WRR), The Hague.

2018

 • Hirsch Ballin, E, Dijstelbloem, H & Segers, M 2018, 'Variatie wordt nieuwe realiteit in de EU', Nederlands Dagblad, pp. 12-13.
 • Hirsch Ballin, EMH, Dijstelbloem, HO & Segers, M 2018, 'Bevrijd EU van discussie over het eindstation', De Volkskrant, pp. 24.
 • Wetenschapppelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Hirsch Ballin, E, Dijstelbloem, H, Ćerimović, E & Segers, M 2018, Europese variaties. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag.

2017

 • Dijstelbloem, HO & van der Meer, TWG 2017, 'Kom, kom, zo feitenvrij als Trump is de wetenschap niet', NRC-Handelsblad (Wetenschap & Onderwijs).
 • Dijstelbloem, H.O., van Reekum, R. & Schinkel, W. (2017) 'Surveillance at sea: The transactional politics of border control in the Aegean' Security Dialogue.
 • Dijstelbloem, H.O. (2017) 'Migration tracking is a mess' Nature, 543: 32-34.
 • Dijstelbloem, H.O. (2017) 'Geen democratie zonder hypocrisie', Trouw/Letter&Geest.

2016

 • Dijstelbloem, H. (2016) 'Breaking the Border: Surveillance, Digital Counter-Movements and the Politics of (In-)Visibility',in I. Gevers (ed.) Hacking habitat: art of control: art, technology and social change. nai010, Rotterdam, pp. 36-50.
 • Dijstelbloem, H. & Broeders, D. (2016) 'Die Gestaltung von Öffentlichkeit und Nicht-Öffentlichkeit an Europas technologischen Grenzen',in T Heineman & MG Weiß (eds.) An der Grenze: die biotechnologische Überwachung von Migration,Campus Verlag, Frankfurt/New York, pp. 157-182.
 • Dijstelbloem, H.O. (2016) 'Een vrij volk ziet alles', De Groene Amsterdammer.
 • Dijstelbloem, H. (2016) Het huis van Argus: de wakende blik in de democratie, Amsterdam: Boom Uitgevers.
 • Broeders, D. & Dijstelbloem, H. (2016) 'The datafication of mobility and migration management: the mediating state and its consequences'in I. van der Ploeg & J. Pridmore (eds.) Digitizing identities. Routledge studies in science, technology and society, no. 30, Routledge, London, pp. 242-260.
 • Dijstelbloem, H.O. (2016) 'Wie bestuurt de vliegende auto? Liever wakende dan pratende burgers bij de ontwikkeling van technologie', Christen democratische verkenningen.

2015

 • Dijstelbloem, H. & Broeders, D. (2015) 'Border surveillance, mobility management and the shaping of non-publics in Europe' European Journal of Social Theory, vol 18, no. 1, pp. 21-38. DOI: 10.1177/1368431014534353.
 • Dijstelbloem, H.O. (2015) 'De onzichtbare vreemdeling', De Groene Amsterdammer.
 • Dijstelbloem, H. (2015) Het publieke oog als privédetective. Oratiereeks, Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
 • Dijstelbloem, H. (2015) 'Mediating the Mediterranean: Surveillance and Countersurveillance at the Southern Borders of Europe' in Y. Jansen, R. Celikates & J. de Bloois (eds.) The Irregularization of Migration in Contemporary Europe: Detention, Deportation, Drowning. Rowman & Littlefield International, London, pp. 103-120.

2014

 • Dijstelbloem, H. (2014) 'Missing in action: inclusion and exclusion in the first days of AIDS in The Netherlands', Sociology of Health and Illness, vol. 36, no. 8, pp. 1156-1170. DOI: 10.1111/1467-9566.12159
 • Dijstelbloem, H. (2014) 'Science in a not so well-ordered society. A pragmatic critique of procedural political theories of science and democracy', Krisis, vol. 2014, no. 1, pp. 39-52.
 • Meijer, A., Lips, P. & Dijstelbloem, H. (2014) 'Wie is hier onredelijk!? Een analyse van de maatschappelijke dynamiek rondom de HPV-vaccinatiecampagne', Bestuurskunde, vol. 23, no. 2, pp. 30-37. DOI: 10.5553/Bk/092733872014023002004.

2013

 • Dijstelbloem, H., Hagendijk, R., Harbers, H. & Terreehorst, P. (2013) Bestemming gewijzigd: moderniteit en stedelijke transformaties. Terreehorst, Utrecht.
 • Dijstelbloem, H. (2013) 'De markt' in H. Dijstelbloem, R. Hagendijk, H. Harbers & P. Terreehorst (eds.) Bestemming gewijzigd: moderniteit en stedelijke transformaties, Utrecht: Terreehorst, pp. 178-191.
 • Dijstelbloem, H., Hagendijk, R., Harbers, H. & Terreehorst, P. (2013) 'Inleiding: Stedelijkheid en moderniteit: verandering van substantie' in H. Dijstelbloem, R. Hagendijk, H. Harbers & P. Terreehorst (eds.) Bestemming gewijzigd: moderniteit en stedelijke transformaties. Utrecht: Terreehorst, pp. 4-13.

2012

 • Dijstelbloem, H. (2012) 'De zelfkant van de wetenschap', Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap 52, 4: 8-15.
 • Dijstelbloem, H. (2012) 'Food, a compromised issue', blz. 58-63 in: B. van der Sande (ed.) Food for the city: a future for the metropolis, Rotterdam: NAi Publishers.
 • Dijstelbloem, H.O. (2012) 'Geruisloos landen', De Groene Amsterdammer.
 • Dijstelbloem, H. (2012) 'Geruisloos landen. Zichtbare en onzichtbare grenzen op de luchthaven', blz. 103-114 in C. van Montfort, A. Michels & W. van Dooren (eds) Stille ideologie: onderstromen in beleid en bestuur, Den Haag: Boom Lemma uitgevers, Den Haag.

2011

 • Dijstelbloem, H. & Meijer, A. (2011) Migration and the new technological borders of Europe, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Hagendijk, R. & Dijstelbloem, H. (2011) 'Omgaan met onzekerheid in wetenschap, politiek en samenleving', blz. 261-275 in H. Dijstelbloem & R. Hagendijk (eds) Onzekerheid troef: het betwiste gezag van de wetenschap, Amsterdam: Van Gennep.
 • Dijstelbloem, H. & Hagendijk, R. (2011) Onzekerheid troef: het betwiste gezag van de wetenschap, Amsterdam: Van Gennep.
 • Dijstelbloem, H., Meijer, A. & Brom, F. (2011) 'Reclaiming Control over Europe’s Technological Borders', blz. 172-185 in H. Dijstelbloem & A. Meijer (eds) Migration and the new technological borders of Europe, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Dijstelbloem, H., Meijer, A. & Besters, M. (2011) 'The Migration Machine', blz. 1-21 in H. Dijstelbloem & A. Meijer (eds) Migration and the new technological borders of Europe, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Dijstelbloem, H. & Hagendijk, R. (2011) 'Wetenschappelijk gezag ter discussie', blz. 9-26 in H. Dijstelbloem & R. Hagendijk (eds) Onzekerheid troef: het betwiste gezag van de wetenschap, Amsterdam: Van Gennep.

2010

 • Dijstelbloem, H. (2010) 'Aardkloot in ademnood. Hyperventilerende democratie in de mondiale sferen en netwerken van Peter Sloterdijk en Bruno Latour', Krisis 2010, 1: 107-117.
 • Dijstelbloem, H. & Holtslag, J.W. (2010) 'De veranderende architectuur van het bestuur', blz. 15-54 in H. Dijstelbloem, P. den Hoed, J.W. Holtslag & S. Schouten (eds) Het gezicht van de publieke zaak: openbaar bestuur onder ogen. WRR verkenningen, no. 23, Amsterdam: Amsterdam University Press. DOI: 10.5117/9789089642622.
 • Dijstelbloem, H. (2010) 'De verlaten staat: over de mars van het publiek uit de instituties' De Gids 173, 3: 325-335.
 • Dijstelbloem, H., den Hoed, P., Holtslag, J.W. & Schouten, S. (2010) Het gezicht van de publieke zaak: openbaar bestuur onder ogen. WRR verkenningen, no. 23, Amsterdam: Amsterdam University Press. DOI: 10.5117/9789089642622.

2009

 • Dijstelbloem, H., Geesink, I. & Steegers, C. (2009) 'De markt voor lichaamsmateriaal verlangt een politieke ordening, geen ethische. Repliek op André Krom', Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 19, 3: 86-87.
 • Dijstelbloem, H. & Meijer, A. (2009) De migratiemachine: de rol van technologie in het migratiebeleid, Amsterdam: Van Gennep.
 • Dijstelbloem, H. (2009) 'De raderen van de migratiemachine', blz. 11-34, 255-257 in H. Dijstelbloem & A. Meijer (eds) De migratiemachine: de rol van technologie in het migratiebeleid. Kennis, openbare mening, politiek, Amsterdam: Van Gennep.
 • Dijstelbloem, H. (2009) 'Epiloog', blz. 81-84 in H. Dijstelbloem, J. Keulartz & M. van der Veen (eds) Van wie is het bos eigenlijk? Essays over participatie en natuurbeheer, Utrecht: Staatsbosbeheer.
 • Dijstelbloem, H. (2009) 'Europe’s new technological gatekeepers. Debating the deployment of technology in migration policy' Amsterdam Law Forum 1, 4: 11-18.
 • Dijstelbloem, H.O. (2009) 'Fort Europa is technologisch bastion', De Groene Amsterdammer.
 • Dijstelbloem, H. (2009) 'Grenzen stellen aan de technologische muur', Privacy & Informatie 12, 2, 58: 83-85.
 • Dijstelbloem, H. (2009) 'Het beweeglijke bos. Op zoek naar de stakeholders van Staatsbosbeheer', blz. 42-59 in H. Dijstelbloem, J. Keulartz & M. van der Veen (eds) Van wie is het bos eigenlijk? Essays over participatie en natuurbeheer, Utrecht: Staatsbosbeheer.
 • Dijstelbloem, H., Geesink, I. & Steegers, C. (2009) 'Lichaamsmateriaal als handelswaar: een nieuwe markt met weinig orde', Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 19, 2: 30-35.
 • Dijstelbloem, H. & Meijer, A. (2009) 'Publieke aandacht voor een ongekende machine', blz. 229-253, 277 in H. Dijstelbloem & A. Meijer (eds) De migratiemachine: de rol van technologie in het migratiebeleid. Kennis, openbare mening, politiek, Amsterdam: Van Gennep.

2008

 • Dijstelbloem, H. (2008) 'Het burgerlijke verlangen naar mensverbetering', blz. 209-230 in M. van den Berg, C. Prins & M. Ham (eds) In de greep van de technologie: nieuwe toepassingen en het gedrag van de burger, TSS, tijdschrift voor sociale vraagstukken. Jaarboek, no. 2008, Amsterdam: Van Gennep.
 • Dijstelbloem, H. (2008) Politiek vernieuwen. Op zoek naar publiek in de technologische samenleving. Kennis, openbare mening, politiek, Amsterdam: Van Gennep.
 • Zonneveld, L., Dijstelbloem, H. & Ringoir, D. (2008) Reshaping the human condition: exploring human enhancement, The Hague: Rathenau Institute.
 • Dijstelbloem, H. & Klaassen, P. (2008) 'Technologisch burgerschap: een ongrijpbare politieke categorie' blz. 250-268 in G. Alberts, M. Blankesteijn, B. Broekhans & Y. van Tilborgh (eds) Burger in uitvoering. Jaarboek KennisSamenleving, no. 4, Amsterdam: Aksant.

2007

 • Dijstelbloem, H.O. (2007) 'De democratie anders : politieke vernieuwing volgens Dewey en Latour', Doctor of Philosophy, Enschede: Universiteit van Amsterdam.
 • Dijstelbloem, H.O. & Meurs, P.L. (2007) 'Leervermogen in een gemengd bestel' in Engelen, Hemerijck & Trommel (eds) Van sociale bescherming naar sociale investering. Zoektocht naar een andere verzorgingsstaat, Den Haag: Lemma.

2006

 • Dijstelbloem, H.O., Hazeu, C. & den Hond, F. (2006) 'Een zaak van niveau. De schakelfunctie van de nationale overheid in het Europese milieubeleid', Beleidswetenschap.
 • Dijstelbloem, H.O. (2006) 'Instituties doen het nooit goed', Krisis.

2004

 • Dijstelbloem, H., Engelen, E.R., Hemerijck, A., Meurs, P. & Schrijvers, E. (2004) Bewijzen van goede dienstverlening. Rapporten aan de regering, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, no. 70, Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Dijstelbloem, H.O., Schuyt, C.J.M. & de Vries, G.H. (2004) 'Dewey en de nieuwe politieke kwesties in de kennissamenleving' in Engelen en Dhian Ho (ed.) De staat van de democratie. Democratie voorbij de staat, Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Dijstelbloem, H., Meurs, P.L. & Schrijvers, E.K. (2004) Maatschappelijke dienstverlening: een onderzoek naar vijf sectoren. WRR verkenningen, no. 6, Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Dijstelbloem, H.O. & Meurs, P.L. (2004) 'Publieke verantwoording in de maatschappelijke dienstverlening' in Engelen en Dhian Ho (ed.) De staat van de democratie. Democratie voorbij de staat, Amsterdam: Amsterdam University Press.

2003

 • Dijstelbloem, H. & de Beer, P. (2003) 'Een kwestie van selectie: de overheid en de informatievoorziening via internet', B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij 30, 4: 242-250.
 • Dijstelbloem, H.O. & Schuyt, C.J.M. (2003) 'Kennismaken: nieuw overheidsbeleid voor de kennissamenleving', Bestuurskunde.

2002

 • Dijstelbloem, H. & Schuyt, C.J.M. (2002) De Publieke Dimensie van Kennis. Voorstudies en achtergronden Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, no. 110, Den Haag: SDU.
 • Schuyt, C.J.M. & Dijstelbloem, H. (2002) 'Een bestuursfilosofie voor de kennissamenleving' in C. Hazeu & G.J. Kronjee (eds) De vitaliteit van de nationale staat in een internationale wereld, Den Haag: SDU.
 • Dijstelbloem, H.O. (2002) 'Een plaats om bij kennis te komen. Over de maatschappelijke rol van kennisinstituten', Tijdschrift voor Wetenschap, Technologie en Samenleving.

2000

 • Dijstelbloem, H.O. (2000) 'Overleg geslaagd, patiënt overleden - de eerste dagen van het Nederlandse aidsbeleid', Filosofie & Praktijk.