Dr. ir. A.M. (Annemarth) Idenburg

Dr. ir. A.M. (Annemarth) Idenburg

Functie
Wetenschappelijk medewerker

Annemarth Idenburg is senior wetenschappelijk medewerker en projectcoördinator.

Na jaren lang gewerkt te hebben op het gebied van de fysieke duurzaamheid heeft Annemarth sinds 2008 bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zich bezig gehouden met diverse andere thema’s. Wat haar boeit is de vraag hoe het openbaar bestuur richting kan geven aan complexe maatschappelijke vraagstukken.

Momenteel is ze projectcoördinator van het project Infrastructuren (2018).

Eerder was ze projectcoördinator van de projecten ‘Vertrouwen in Burgers’ (2009-2012) en ‘Financialisering’ (2013-2016) en ‘Ongelijkheid in Gezondheid’ (2016).  

In 2017 maakte ze een uitstapje naar de Sociaal Economische Raad waar ze bij de programmadirectie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen meewerkte aan de totstandkoming en implementatie van IMVO convenanten in de financiële sector.

Voordat ze bij de WRR kwam werkte Annemarth als senior consultant sustainability bij ingenieurs en adviesbureau DHV (2006-2008) en als onderzoeker, projectleider en programmaleider bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/Milieu- en Natuurplanbureau (1993-2006). In 1993 promoveerde op het proefschrift Gearing production models to ecological economic analysis Bij de Universiteit Twente. Voor haar onderzoek werkte ze een jaar bij het Institute for Economic Analysis van de New York University.

Annemarth studeerde Toegepaste Wiskunde (1982-1989) aan de Universiteit Twente.

Nevenwerkzaamheden

Naast haar werkzaamheden bij de WRR is Annemarth lid van de Maatschappij Commissie van het Netherlands Platform of Complex Systems (NPCS). En is ze voorzitter van de stichting Bewoners033.nl.

Projecten WRR

Annemarth Idenburg heeft bijgedragen aan de volgende projecten bij de WRR:

 • Infrastructuren
 • Ongelijkheid in Gezondheid
 • Financialisering
 • Lerende Economie
 • Vertrouwen in Burgers
 • Beleid Informatie en Technologie

Publicaties

Als staflid van de WRR heeft Annemarth Idenburg bijgedragen aan de volgende WRR-publicaties:

 • Samenleving en Financiële sector in evenwicht (WRR-rapport 96)
 • Naar een Lerende Economie (WRR-rapport 90)
 • Doen, Nieuwe vormen van democratie
 • Vertrouwen in Burgers (WRR-rapport 88)
 • iOverheid (WRR rapport 86)

Overige publicaties

 • Albert Faber en Annemarth Idenburg (2017) ‘Sturen op transitie : van utopie naar stapsgewijze voortgang’ in Sturen in een verweven dynamiek – perspectieven op complexiteit en oriëntaties voor beleid Ministerie van Economische Zaken
 • Roland Kupers, Albert Faber, Annemarth Idenburg (2015) Wie is de Wolf? – een systeemblik op de Nederlandse Energietransitie
 • Annemarth Idenburg (2014) 'Dromen over passend onderwijs' WRR-blog (31 augustus)
 • Annemarth Idenburg (2014) 'Vertrouwen in het nieuwe samenwerken' WRR-blog (13 mei)
 • Annemarth Idenburg en Jona Specker (2013) 'Democratie en burgernetwerken' in Doen. Nieuwe vormen van democratie, online magazine HIVOS, ISS en WRR.
 • Annemarth Idenburg (2013) 'Systemen van de overheid remmen betrokkenheid van burgers', Tijdschrift Conflicthantering 8, 3: 25-28.
 • Annemarth Idenburg (2013) 'Verbindende netwerken', Christen Democratische Verkenningen-kwartaaltijdschrift van het wetenschappelijke instituut van het CDA lente: 87-93
 • Rob Roggema en Annemarth Idenburg (2008) 'Het klimaat in een atlas’, blz. 111-222 in Rob Roggema (red.) Tegenhouden of meebewegen, adaptatie aan klimaatverandering en de ruimte, Amsterdam: WEKA Uitgeverij B.V./NIBE Publishing bv.
 • A. Idenburg en A. Faber (2008) ‘An evolutionary-economic evaluation of barriers and opportunities in Dutch energy innovation policies’, blz. 267-292 in J.C.J.M van den Bergh en F.R. Bruinsma (eds.) Managing the Transition to Renewable Energy; Theory and Practice form Local, Regional and Macro Perspectives, Cheltenham:Edward Elgar Publishing Limited.
 • A. Faber, A. M. Idenburg, H.C. Wilting (2007) ‘Exploring techno-economic scenarios in an input-output model’ Futures 39, 1:16-37.
 • Harry C. Wilting, Albert Faber, Annemarth M. Idenburg (2007) ‘Investigating new technologies in a scenario context: description and application of an input-output method’, Journal of Cleaner Production 1-11.
 • Jeroen C.J.M. van den Bergh, Albert Faber, Annemarth M. Idenburg and Frans H. Oosterhuis (2007) Evolutionary economics and Environmental Policy; Survival of the Greenest (New horizons in institutional and evolutionary economics), Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
 • Jeroen C.J.M. van den Bergh, Albert Faber, Annemarth M. Idenburg and Frans H. Oosterhuis (2006) ‘Survival of the greenest: evolutionary,economics and policies for energy innovation’ Environmental Sciences 3, 1: 57-71.
 • Annemarth M. Idenburg and Harry C. Wilting (2004) ‘DIMITRI: A Model for the Study of Policy Issues in Relation to the Economy, Technology, and the Environment’, blz. 223-253 in Jeroen C.J.M. van den Bergh en Marco A. Janssen (red.) Economics of Industrial Ecology Materials, Structural Change, and Spatial Scales, MITpress.
 • S.M. de Bruyn, E. van der Voet, A.M. Idenburg, J.C.J.M. van den Bergh en H. Verbruggen (2004) ‘Minder materialen, beter milieu’, ESB 89: 176-178.
 • A.M. Idenburg en D. Nagelhout (2001) Doorbraaktechnologieën en het milieu - Achtergrondinformatie bij de Vijfde Milieuverkenning. RIVM rapport 408129008, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
 • M.G.M. Harmelink en A.M. Idenburg (1999) ‘Effecten van het Milieubeleid’, Milieu 14, 2: 61-78.
 • M.W. Hofkes, A.M. Idenburg, H. Verbruggen (1998) Ontkoppeling Milieu en Economie de noodzaak van een toename van de eco-efficientie?. Rapport 778001002, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
 • O.J. van Gerwen, A.M. Idenburg, J.E.C. van den Nieuwenhuijzen en J.B. Guinée (1995) ‘Stof-en materiaalstromen door de Nederlandse economie. Methodiekontwikkeling van de realaties tussen milieu en economie’, Milieu 10, 3: 102-108.
 • F. Duchin, G.M. Lange, K. Thonstad & A.M. Idenburg (1994) The Future of the Environment: Ecological Economics and Technological Change, New York: Oxford University Press.
 • A.M. Idenburg (1993) Gearing production models to ecological economic analysis; a case study, withing the input-output framework, of fuels for road transport. Proefschrift, Enschede: Universiteit Twente.
 • Annemarth M. Idenburg and Albert E. Steenge (1991) ‘Environmental Policy in Single-Product and Joint Production Input-Output Models’, blz. 299-328 in F. J. Dietz, F. van der Ploeg and J. van der Straaten (eds.) Environmental Policy and the Economy, Amsterdam, Elsevier Science Publishers.