Stimuleer verbindingen wonen, zorg en pensioenen

In de verkenning Op maat voor later. Maatschappelijke initiatieven op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen, worden tal van innovatieve vormen van financiering, dienstverlening en organisatie op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen in kaart gebracht.

De marges voor het flexibel kunnen benutten van pensioenen blijken vooralsnog klein. Verreweg de meeste initiatieven verbinden de domeinen van wonen en zorg. De grootste opgave voor de overheid zal zijn om dit maatschappelijk initiatief kansen te bieden zonder het over te nemen.

Hervormen en verbinden

De verkenning bouwt voort op de eerder verschenen publicatie Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden (2013) over de kansen en risico’s van ‘ontschotting’ van deze domeinen.