RLi-advies zelfstandig wonen

Op 23 januari 2014 heeft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi) het advies Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn aangeboden aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en aan staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Rli constateert dat goede samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties mensen met een zorgvraag in staat stelt om regie over hun eigen leven te houden. De samenwerking in de domeinen wonen, zorg en welzijn staat echter onder druk.

Namens de WRR is prof.dr. Cor van Montfort lid van de raadscommissie van de Rli die het advies heeft voorbereid.

Zie ook