WRR-bundel Wonen, zorg en pensioenen

Op 8 januari 2013 presenteerde de WRR zijn nieuwste bundel Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden.

Het eerste exemplaar van de bundel werd aangeboden aan de staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer drs. M. van Rijn, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Centrum voor het Bestuur van de Maatschappelijke Onderneming (CBMO) van de TiasNimbas Business School, Universiteit van Tilburg. Het boek is tevens overhandigd aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst.

Hervormingen en solidariteit

In de bundel Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden pleiten de auteurs dat er de komende jaren, ingrijpende hervormingen nodig zijn om wonen, zorg en pensioenen niet alleen betaalbaar, maar ooktoegankelijk en van voldoende kwaliteit te houden. De solidariteit binnen en tussen bevolkingsgroepen die aan de basis ligt van deze stelsels staat onder druk en zal de komende decennia opnieuw moeten worden vormgegeven. Over de onderliggende doelen, de richting en het tempo van de benodigde hervormingen lopen de opvattingen en aanbevelingen van de auteurs echter uiteen.

Kennisvragen

De bundel laat zien dat in de praktijk al geëxperimenteerd wordt met vormen van innovatieve en intersectorale dienstverlening. Tegelijkertijd liggen nog tal van kennisvragen open: hoe werken de ontwikkelingen en innovaties op de financiële markten en de vastgoedmarkt door in de zorg en het wonen; hoe reageren mensen op nieuwe prikkels en keuzemogelijkheden en wat betekent dit voor de slagingskansen van de voorgestelde maatregelen; wat kan Nederland leren van buitenlandse hervormingservaringen? De WRR wil met deze publicatie een bijdrage leveren aan de kennis en het maatschappelijke debat over het hervormen en verbinden van wonen, zorg en pensioenen.

Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden is voorbereid onder leiding van dr. Wendy Asbeek Brusse en prof.dr. Cor van Montfort in samenwerking met de directie Kennis & Verkenningen van het directoraat-generaal Wonen en Bouwen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.