Presentatie WRR-rapport Naar een voedselbeleid

Op 2 oktober presenteerde de raad zijn nieuwe rapport Naar een voedselbeleid aan de staatssecretaris van Economische Zaken.

Tijd voor een voedselbeleid

In Naar een voedselbeleid analyseert de WRR ontwikkelingen in de nationale en internationale voedselvoorziening van de afgelopen decennia en verkent de nieuwe problemen en uitdagingen. Het rapport schetst welke kansen en kwetsbaarheden Nederland als knooppunt in de internationale voedselhandel heeft en het biedt een beeld van de veranderende omstandigheden waarin overheden beleid kunnen formuleren en uitvoeren. Op basis hiervan schetst de WRR de mogelijkheden voor een Nederlands voedselbeleid dat past bij de uitdagingen van de komende decennia.

Zie ook