Doen. Nieuwe vormen van democratie

Naar aanleiding van het symposium Can ‘do-ocracy’deepen democracy? van Hivos, ISS en de WRR met Marcia Luyten, Marlies Glasius (UVA), Rakesh Rajani (TWAWEZA) en Manu Claeys (G1000 en stRaten Generaal), verschijnt op 29 oktober het online thema-magazine Doen. Nieuwe vormen van democratie.

Little free library

Doe-democratie

De doe-democratie leeft. Hoewel het concept zeer divers is en sterk afhankelijk van de plaatselijke context, zijn er opvallende parallellen tussen de initiatieven op dit gebied. Of het nu gaat om crowd-sourcing, websites of lokale vormen van zelforganisatie op het gebied van sociale zekerheid. De verandering die deze doe-democratie beoogt is concreet en praktisch. Echter, betekenen de genoemde initiatieven daadwerkelijk verdieping van de democratie?

Vertrouwen in burgers

Doen. Nieuwe vormen van democratie gaat in op vragen over de relatie tussen burgers en overheid en hoe opkomende burgerinitiatieven een rol spelen in representatieve democratie. Uitgangspunt was het eerder verschenen WRR-rapport Vertouwen in burgers.

Auteurs in het magazine zijn: Chris Aalberts, Remko Berkhout, Kees Biekart, Manu Claeys, Marlies Glasius, Merit Hindriks, Annemarth Idenburg, Albert-Jan Kruiter, Josien Pieterse, Rakesh Rajani, Chris Sigaloff, Maurice Specht, Jona Specker, Margit van Wessel, Joke van der Zwaard.

Het thema democratische innovatie en door burgers gedreven verandering staat centraal tijdens de conferentie Borders to Cross, 29 t/m 31 oktober 2013 waar enkele van de auteurs aanwezig zullen zijn.