Draagvlak 2020

Practitioners' workshop rond het thema 'Draagvlak 2020'

Politieke betrokkenheid

Op 26 september organiseren het profileringsgebied Politieke Legitimiteit van de Universiteit Leiden en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een Practitioners’ workshop rond het thema ‘Draagvlak 2020’. Wat betekent draagvlak in deze tijd precies? Oude vormen van politieke betrokkenheid staan onder druk: het aantal kiezers loopt terug en minder mensen zijn lid van traditionele belangengroepen zoals vakbonden en kerken. Onder wie creëer je draagvlak als de traditionele achterban steeds smaller wordt? Tevens is de vraag waarvoor draagvlak nodig is: voor het bestaan en optreden van de organisatie in het algemeen of voor specifieke voorstellen?

Uitwisseling

Uitwisseling tussen practitioners en onderling tussen wetenschappers en practitioners staat tijdens deze dag centraal. Vanuit de WRR wordt een bijdrage geleverd door prof.dr. André Knottnerus en dr.ir. Annemarth Idenburg van het WRR-project 'Vertrouwen in burgers'.

Verder spreekt prof. dr. Ruud Koole over politieke legitimiteit voorbij de verkiezingen. Verschillende organisaties die actief zijn in het publieke domein, overheidsorganisaties, semipublieke instellingen en belangengroepen, vertellen hoe zij omgaan met de legitimiteitvraag. In de drie deelgroepen staat de uitwisseling tussen de deelnemers centraal:

  • Draagvlak bij de achterban met Jetta Klijnsma, Kamerlid PvdA/oud-kwartiermaker Vakbeweging
  • Draagvlak en overheid met Rinske van Noortwijk, Greenwish
  • Draagvlak in de media met Bob Overbeeke, Oxfam Novib