Kabinetsreactie Vertrouwen in Burgers

Het kabinet heeft zijn reactie op het WRR-rapport Vertrouwen in Burgers vastgesteld.

‘Meer denken vanuit mensen en meer aansluiten bij hun leefwereld, is wat de overheid zich beter eigen zou moeten maken.’ Dat schrijft het kabinet in een reactie op het WRR-rapport Vertrouwen in Burgers. Er moet meer ruimte worden geboden voor maatschappelijk initiatief van mensen om samen invulling te geven aan hun eigen leefomgeving. Daarbij is de rol van de rijksoverheid om verandering aan te zwengelen, voorwaarden scheppen en zoveel mogelijk ruimte geven aan ondermeer gemeenten.

Zie ook