Interne checks and balances bij semipublieke organisaties

Op 27 mei presenteerde de WRR zijn adviesrapport Van tweeluik naar driehoeken. Versterking van interne checks and balances bij semipublieke organisaties.

Overhandiging van WRR-rapport 91: Van tweeluik naar driehoeken aan minister Blok

Tegenspraak

In het advies stelt de WRR dat woningcorporaties, onderwijs- en gezondheidszorginstellingen hun interne tegenspraak beter moeten organiseren. Hierdoor wordt het zelfcorrigerend vermogen van deze semipublieke organisaties versterkt. Dit helpt bij het beter verankeren van maatschappelijke belangen. WRR-lid Mark Bovens overhandigt vanmiddag om 15.00 uur het eerste exemplaar van het rapport aan minister Blok van Wonen en Rijksdienst

Verantwoord publiek middenveld

Het advies vloeit voort uit het project ‘Verantwoord publiek middenveld’ met medewerking van Cor van Montfort en Meike Bokhorst onder voorzitterschap van Mark Bovens. WRR-Rapport 91 Van tweeluik naar driehoeken. Versterking van interne checks and balances bij semipublieke organisaties, ISBN 978 90 8964 8211 is beschikbaar bij Amsterdam University Press en gratis te downloaden via deze site.