Banner met verschillende robots en poppetjes

Het project Toekomst van werk richt zich op de vraag hoe werk er in de toekomst zal uitzien. Welke sociale en economische ontwikkelingen veranderen de aard van het werk? En hoe kan het beleid van de overheid hierop aansluiten?

Toekomst van werk

Werk vormt de spil van de economie en samenleving. Betaald werk:

  • zorgt voor inkomen
  • geeft een gevoel van eigenwaarde
  • verbindt mensen.

Maar zal dat in de toekomst zo blijven? Het project Toekomst van werk brengt belangrijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in kaart. De raad heeft inmiddels twee ontwikkelingen onderzocht:

  • robotisering en digitalisering
  • flexibilisering van arbeidsrelaties.

Op dit moment werkt de raad aan een afsluitende publicatie over het werk van de toekomst.

Digitalisering

De productie van goederen en diensten en de manier waarop dit georganiseerd is, verandert voortdurend. Banen bestaan steeds vaker uit verschillende 'taken'. Soms kunnen robots en computers die taken doen. Wat betekenen deze technologische ontwikkelingen voor onze beroepsbevolking? Wie werkt er in het tijdperk van digitalisering en robotisering? En hoe wordt dit werk vormgegeven? 

Flexibilisering arbeidsrelaties

Een andere ontwikkeling op de arbeidsmarkt is het ontstaan van lossere verbintenissen tussen werkgevers en werknemers: de flexibilisering van arbeidsrelaties. Komt er een einde aan het concept ‘werknemer’ en aan het ‘arbeidscontract’? Deze veranderingen zetten vraagtekens bij regels, wetten, afspraken en zekerheden waar onze huidige manier van werken en onze verzorgingsstaat op zijn gebouwd.

Cover de WRR-verkenning De robot de baas

De robot de baas (WRR-verkenning 31)

In deze verkenning concludeert de WRR dat de overheid, wetenschappers, werkgevers en werknemers en hun organisaties, wel degelijk invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop technologie wordt ontwikkeld en toegepast. Met een inclusieve robotagenda is het mogelijk de robot de baas te blijven. Uitgangspunt van deze agenda is complementariteit tussen mens en machine, met aandacht voor co-creatie, scholing, de kwaliteit van werk en nieuwe verdelingsvraagstukken.

Cover klein formaat van WRR-verkenning Voor de zekerheid

Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid (WRR-verkenning 36)

In Voor de zekerheid gaan sociologen, economen, juristen en andere wetenschappers in op belangrijke trends op de arbeidsmarkt en ontwikkelingen in de organisatie van de arbeid. Steeds meer werk is op basis van een tijdelijk contract, het aantal zelfstandigen is sterk toegenomen, en de organisatie van veel werk verandert. Tegelijkertijd maken diverse gremia zich zorgen of de flexibilisering in Nederland niet doorschiet.