Projectgroep Toekomst van werk

Voorzitter

De voorzitter is prof.dr. G.B.M. (Godfried) Engbersen

Projectcoördinator

De projectcoördinator is prof.dr. M. (Monique) Kremer

Projectgroepleden

De projectgroepleden zijn: