Uitdagingen voor financieel toezicht na de crisis

Op 12 juni 2013 is de WRR-webpublicatie Key challenges for financial supervision after the crisis gepubliceerd.

De auteurs zijn Paul Cavelaars, Paul Jakob de Haan, Paul Hilbers en Bart Stellinga. Deze publicatie dient als input voor het project 'Toekomst van toezicht' en behandelt de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen met betrekking tot het prudentiele toezicht op de financiële sector.

Financiële stabiliteit

Financiële markten zijn in de afgelopen decennia veel complexer en dynamischer geworden. De toezichthouder staat hierdoor voor een zeer uitdagende taak. In deze studie gaan de auteurs dieper in op de mogelijkheden en beperkingen voor de toezichthouder om in deze context het publieke belang van financiële stabiliteit te behartigen. Er wordt ingegaan op knelpunten, dilemma’s en kansen gerelateerd aan de relatie tussen toezicht en beleid, de onafhankelijkheid en accountability van de toezichthouder, de voortgaande ‘Europeanisering’ van toezicht en het vergroten van de reikwijdte van toezicht.

Dr. Paul Cavelaars is afdelingshoofd Strategie bij de divisie ‘Toezicht beleid’ van De Nederlandsche Bank (DNB); Prof.dr. Jakob de Haan is hoogleraar bij de Rijksuniversiteit Groningen en afdelingshoofd Onderzoek bij de divisie ‘Economisch beleid en onderzoek’ van DNB. Prof.dr. Paul Hilbers is hoogleraar bij de Nyenrode Business Universiteit en directeur van de divisie ‘Toezicht beleid’ van DNB. Bart Stellinga MA MSc is wetenschappelijk medewerker bij de WRR.

De serie Webpublicaties omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs. Een overzicht van alle webpublicaties is te vinden op deze website.