Voedsel en toezicht

Op 14 maart is WRR-webpublicatie 70 gepubliceerd: Veilig voedsel: toezicht toevertrouwen?

In Veilig voedsel: toezicht toevertrouwen? bespreken de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen met betrekking tot het toezicht op voedsel en de voedselsector. De relatie tussen publiek en privaat toezicht, de capaciteit van het publieke toezicht, het nationaal toezicht op internationale voedselketens,  de beperkingen vanwege regelgeving van de Europese Unie en het gewenste niveau van de veiligheid van voedsel, leveren knelpunten en dilemma’s op waar de auteurs dieper op ingaan.

Dr.ir. Tetty Havinga is werkzaam bij de vakgroep Rechtssociologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Prof.dr. Frans van Waarden is hoogleraar Organisatie en Beleid aan de Universiteit Utrecht en fellow van het University College Utrecht.

De serie Webpublicaties omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs. Een overzicht van alle webpublicaties is te vinden op deze website.