Schooluitval en probleemleerlingen

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) doet momenteel onderzoek naar de oorzaken van schooluitval.

Voor dit project is een projectteam geformeerd bij de WRR dat onder leiding van prof. Pieter Winsemius, lid van de raad, het onderzoek uitvoert. De verwachting is dat de WRR in het najaar van 2008 op basis van dit onderzoek een advies aan de regering zal uitbrengen.

Adviseur

Pieter Winsemius is op persoonlijke titel als adviseur betrokken bij enkele Rotterdamse scholen die in financiƫle problemen dreigen te raken, onder meer vanwege de extra begeleiding die zij aan probleemleerlingen moeten geven.