VNG-WRR Expertmeeting Religie en het publieke domein

Gemeenten krijgen veel vragen op het gebied van de rol van religieuze organisaties, het bouwen en herbestemmen van religieuze gebouwen en de maatschappelijke positie van religie binnen het onderwijs-, integratie- en arbeidsmarktbeleid. Redenen voor de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en de WRR om een expertmeeting en een conferentie te organiseren. De expertmeeting is gehouden op 2 oktober 2008.

Thema's

Na inleidingen van de heren De Vet (VNG), Van de Donk (WRR) en de burgemeesters Van Gijzel (Eindhoven) en Kerkhaert (Hengelo) wisselden gemeentelijke bestuurders, wetenschappers en vertegenwoordigers van religieuze instellingen in kleine kring met elkaar van gedachten over de thema's: religie binnen het publieke domein; subsidiëring van instellingen op een religieuze grondslag; omgang met religieuze/ levensbeschouwelijke wensen in de openbare ruimte (gebedshuizen en begraafplaatsen); religie en emancipatie, integratie, en arbeidsmarktbeleid.

Scheiding kerk en staat

De expertmeeting is afgesloten met discussie over een daaraan voorafgaande presentatie van burgemeester Cohen (Amsterdam) over de Amsterdamse notitie over scheiding van kerk en staat.