WRR-Lecture 2006: 'Voorbij de scheiding tussen kerk en staat'

Vandaag wordt in de Nieuwe Kerk de vijfde editie van de WRR-lecture gehouden met als titel: Voorbij de scheiding tussen kerk en staat?

Gasten bij de WRR-lecture 2006

De openingstoespraak wordt gehouden door de voorzitter van de WRR, Wim van de Donk.

Geloven in het publieke domein

Bij gelegenheid van deze lecture wordt ook aandacht geschonken aan de nieuwste WRR-verkenning Geloven in het publieke domein. Verkenningen van een dubbele transformatie.

Religie en het publieke debat

Zowel in de wetenschap als in het publieke debat is er sprake van een voor velen onverwachte en verwarrende ‘come back’ van religie. Godsdienstsociologen stellen de eerder dominante hypothese van steeds voortgaande secularisering van moderne samenlevingen ter discussie. Recent empirisch onderzoek dat verder kijkt dan kerkbezoek biedt inzicht in een zich ingrijpend transformerende ‘religieuze praxis’. In het publieke debat wordt gewezen op de waarde van religie voor de samenleving, maar blijkt telkens ook de felle weerstand die zij oproept. Er worden veel vragen gesteld over de rol die religie mag spelen in het publieke domein en over de trekken grenzen van staatsinvloed op de manifestatie van religie. Deze vragen doen zich voor terwijl de grenzen van het publieke domein vervagen onder invloed van internationalisering en virtualisering. Het nadenken over de verhouding tussen religie en publiek domein kan daarom niet worden opgesloten in discussies over het beginsel van de scheiding tussen kerk en staat. De WRR wil om die reden de relatie tussen religie en publiek domein opnieuw in beeld brengen. Daarbij gaat het zowel om het (empirisch) onderzoeken van de (positieve of negatieve) invloed van religie op de democratie en het vreedzaam samenleven, als om de vraag of de overheid nieuwe oriëntatiekaders behoeft om hiermee om te gaan

Lezing

Tijdens de WRR-lecture 2006 spreken twee prominente internationale wetenschappers nl. professor Hans Joas en professor Alan Wolfe. Zij houden zich in tal van publicaties intensief met bovengenoemde onderwerpen hebben bezig en beschouwen de samenleving als de autonomie van individuele burgers.

Panel

Een klein panel dat bestaat uit dr. Job Cohen (burgemeester van Amsterdam), mr. Piet-Hein Donner (oud-minister van Justitie), mw prof.dr. Heleen Dupuis (emeritus hoogleraar Medische Ethiek en senator) en prof.dr. Wim van de Donk (voorzitter van de WRR), voorziet onder leiding van drs. Jacobine Geel (theologe, programmamaker en voorzitter van het Burgerforum) beide lezingen van kritische kanttekeningen en beoordeelt hun betekenis voor (toekomstige) ontwikkelingen in Nederland en Europa.

Zie ook