Geloven in het publieke domein

Op 19 december jl. presenteerde de WRR, tijdens de WRR-Lecture 2006 zijn nieuwste publicatie Geloven in het publieke domein. Verkenningen van een dubbele transformatie (W.B.H.J. van de Donk, A.P. Jonkers, G.J. Kronjee en R.J.J.M. Plum, red.).

Religie en publiek domein

Deze verkenning is het eerste product van de projectgroep 'Religie en publiek domein'. De zoektocht naar zowel fundamentele, theoretische als empirische vragen met betrekking tot - ontwikkelingen in - de verhouding tussen religie en publiek domein - heeft geleid tot een samengestelde bundel met bijdragen van uiteenlopende auteurs over de transformatie van zowel religie als het publieke domein. De publicatie Geloven in het publieke domein. Verkenningen van een dubbele transformatie (ISBN-10 90-5356-936-7) is vanaf 19 december verkrijgbaar in de boekhandel en bij Amsterdam University Press.