Projectgroep Rechtspraak en transparantie

Voorzitter

De voorzitter van de projectgroep is prof. mr. J.E.J. (Corien) Prins

Projectcoƶrdinator

De projectcoƶrdinator is prof. dr. D.W.J. (Dennis) Broeders

Projectgroepleden

De projectgroepleden zijn: