Rechtspraak en transparantie

Op 17 januari jl. presenteerde de WRR zijn nieuwste verkenning Speelruimte voor transparantere rechtspraak. Het eerste exemplaar van de verkenning werd door raadslid prof.mr. Corien Prins overhandigd aan mr.dr. Nadia Djebali, per 1 januari 2013 beëdigd als rechter aan de Rechtbank Arnhem.

De verkenning werd gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met mr. Geert Corstens (President Hoge Raad), mr. Erik van den Emster (voorzitter Raad voor de rechtspraak) en mr. Maria van de Schepop (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), die onder leiding van Marc Chavannes met elkaar in debat gaan.

Transparantere rechtspraak

De studie presenteert denkrichtingen voor een meer hedendaagse transparantie van de rechtspraak ten opzichte van de verschillende 'buitenwerelden' waar zij mee te maken heeft. Voor een functionerende rechtsstaat en het gezag van rechters is het onontbeerlijk dat de rechtspraak zich aanpast aan de steeds intensiever wordende interactie met de samenleving. In welke mate moet de rechtspraak zich openstellen voor debat en kritiek? De WRR stelt dat de discussie over het draagvlak waar de rechtspraak het in de huidige samenleving van moet hebben, uiteindelijk niet valt te voeren zonder de vraag op tafel te leggen naar de ruimte voor discussie met en kritiek op de rechtspraak.

Het hoofdbetoog, de essays en de empirische studies in deze Verkenning zijn tot stand gekomen binnen een WRR-project over 'Rechtspraak en transparantie' onder leiding van het Raadslid prof.mr. Corien Prins. De Verkenning bestaat uit bijdragen van Maurice Adams, Dick Broeren, Ernst Hirsch Ballin, Marijke Malsch, Joost van Spanje, Claes de Vreese, René Westra en Willem Witteveen. De redacteuren Corien Prins (lid WRR), Dennis Broeders, Henk Griffioen, Petra Jonkers, Meike Bokhorst en Marijn Sax (stafleden WRR) schreven het hoofdbetoog en enkele van de essays in het tweede deel.

Speelruimte voor transparantere rechtspraak, Dennis Broeders, Corien (J.E.J.) Prins, Henk Griffioen, Petra Jonkers, Meike Bokhorst & Marijn Sax (red.), WRR-Verkenning nr. 26, ISBN 978 90 8964 546 3 vanaf 17 januari 2013 verkrijgbaar in de boekhandel en bij Amsterdam University Press, Herengracht 221, 1016 BG, Amsterdam.