Maatschappelijk onbehagen is voor velen in ‘Den Haag’ en omstreken een aanhoudend punt van zorg. Maar wat is precies de oorzaak van dit onbehagen? In dit project onderzoekt de WRR wat de invloed is van individuele onzekerheid (‘precariousness’) op maatschappelijk onbehagen.De WRR is voornemens om dit onderzoeksproject in het najaar van 2018 te starten.

Een sleutelrol voor controle?

In de afgelopen decennia lijkt de onzekerheid voor mensen op allerlei levensdomeinen toe te nemen. De baan voor het leven is al lang niet meer gegarandeerd, hoe iemand inkomen zich zal ontwikkelen is minder voorspelbaar dan vroeger, de overheid springt ook minder snel bij tegenslag, en de sociaal-culturele leefomgeving verandert eveneens van karakter. Sommige groepen lijken weinig moeite te hebben met deze onzekerheid, of deze zelfs positief te waarderen. Bij andere groepen vertaalt deze onzekerheid zich echter in onbehagen.

Centrale hypothese

Waarom dit verschil in reactie? De centrale hypothese van dit project is dat een belangrijke oorzaak hiervoor ligt in verschillen in de mate waarin mensen controle hebben en ervaren over hun situatie en hun toekomst. Doel van dit project is om de samenhang te analyseren tussen (gevoelens van) onzekerheid en controle enerzijds, en attitudes ten aanzien van politiek en maatschappij anderzijds. Op basis van die analyse zal de WRR vervolgens aanbevelingen doen.