Veelvoorkomende criminaliteit - 35

mr. M. van den Brandhof

Deze casus beschrijft ontwikkelingen op het terrein van veelvoorkomende criminaliteit. Veelvoorkomende criminaliteit is een verzamelnaam voor massaal voorkomend strafbaar gedrag dat, vooral vanwege de massaliteit, hinderlijk is of onveiligheidsgevoelens van burgers bevordert. Het gaat voornamelijk om geweld in de publieke ruimte, diefstal en vernielingen.

In de casus staat verantwoordelijkheid centraal. Het onderzoek richt zich op de verschuivingen in verantwoordelijkheid van centrale naar decentrale overheid en de verschuiving naar eigen verantwoordelijkheid van private partijen, zoals instellingen,woningcorporaties, het bedrijfsleven, particuliere beveiligers, en burgers.

De serie WRR-webpublicaties omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.