Waterbeheer en waterveiligheid - 39

Casestudie ten behoeve van het project veiligheid - drs. P.J.H. van Leeuwe

Deze casus handelt over de veiligheidsproblemen en veiligheidszorg die voortvloeien uit de gevaren rond overstromingen en wateroverlast in Nederland. Naast een analyse van de situatie op dit moment wordt ook bezien hoe deze problemen zich op de langere termijn manifesteren, alsmede worden beleidsmogelijkheden geëvalueerd hoe hierop te reageren. Overstromingen en wateroverlast zijn - in eerste aanleg - natuurverschijnselen en de beheersing daarvan is al eeuwenlang onderwerp van zorg voor overheden en burgers.

De serie WRR-webpublicaties omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.