ICT en internet - 37

mr.dr. F.J.P.M. Hoefnagel

Deze studie beoogt de patronen van (on)veiligheid en van veiligheidszorg op het terrein van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en internet, zoals zij zich nu en in de komende jaren manifesteren, zo goed mogelijk te diagnosticeren.

De serie WRR-webpublicaties omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.