Gevaarlijke stoffen - 36

Casestudie ten behoeve van het project veiligheid - mr.dr. A. van den Brink

De vragen die in deze studie behandeld worden zijn:

  1. welke factoren betreffende de aard van het risico en welke feitelijke ontwikkelingen zijn relevant, zowel op dit moment als in de komende jaren?
  2. hoe gaat de overheid om met dit onderwerp?
  3. welke verantwoordelijkeheden dragen de relevante overheidsactoren, het bedrijfsleven, burgers en andere relevante actoren, gegeven de complexe structuur van betrokkenen, horizontaal en verticaal gelede overheid en dergelijke?

De serie WRR-webpublicaties omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.