Aangevulde internationale versie rapport Minder pretentie, meer ambitie

Eerder dit jaar publiceerde de WRR Minder pretentie, meer ambitie. Ontwikkelingshulp die verschil maakt.

uitsnede van de Cover van The Broker

The Broker

Op basis van bijna vijfhonderd gesprekken in het veld en een uitgebreide bestudering van de literatuur formuleerde de WRR aanbevelingen voor forse wijzigingen in de organisatie van ontwikkelingshulp. Het regeerakkoord van het nieuw aangetreden kabinet-Rutte benoemde het rapport tot leidraad bij de herziening van het ontwikkelingshulpbeleid. Gebaseerd op dit rapport is nu het boek Less pretension, more ambition. Development Policy in the age of globalization verschenen. Bij deze uitgave is dankbaar gebruik gemaakt van de vele reacties op het rapport, onder meer in het online debat van The Broker. Ook is de tekst aangepast voor een internationaal publiek.

Kernvragen ontwikkelingshulp

De kernvragen van ontwikkelingshulp vormen wederom het centrale thema. Waarom geven we eigenlijk ontwikkelingshulp, en helpt die hulp? Wat weten we over ontwikkelingstrajecten van landen en over de mogelijkheid daar van buiten aan bij te dragen? Hoe relevant is hulp nog voor ontwikkelingslanden nu andere financiële stromen zoals remittances en buitenlandse investeringen (FDI) door globalisering zijn toegenomen? En heeft beleid gericht op thema's als klimaat, migratie, financiële stabiliteit, kennis, handel, en veiligheid niet meer invloed op de ontwikkelingskansen van arme landen?

Auteurs

Less pretension, more ambition is geschreven door WRR-lid Peter van Lieshout en WRR-stafleden  Robert Went en  Monique Kremer.